Hội đồng Danh hiệu

Hội đồng xét duyệt các DanhHieu.com

Link: HoiDong.DanhHieu.com

Hội đồng Danh Hiệu gồm những người sáng lập các cộng đồng nghề nghiệp của Việt Nam trong danh sách bên dưới, và những người có uy tín trong nhiều lĩnh vực. Hội đồng này sẽ họp bàn theo quy tắc đồng thuận để ra quyết định phong hoặc thu hồi một tên miền danh hiệu. 

Để hội đồng này không bị mua chuộc hoặc đe dọa thì các thành viên trong hội đồng luôn ẩn danh. 

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO