cupVN .com

The cup of VietnamUni.com

Nơi trao các giải thưởng và danh hiệu dạng website với tên miền đặc biệt luôn tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn của VietnamUni.com

Giới thiệu

Để phân loại các 'hạt giống Quốc Khí', Vườn ươm QuocKhi.com tạo ra DanhHieu.com để phong danh hiệu dạng tên miền cho các thành viên. 

Ví dụ: các hạt giống kỹ sư engineer.vn từ đại học UAH.edu.vn sẽ được phong danh hiệu Kỹ sư UAH.engineer.vn bằng cách trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com một tên miền YourName.UAH.engineer.vn. Tương tự cho các tên miền danh hiệu khác bên dưới như designer.vn, architect.vn, teacher.vn, student.vn, bachelor.vn... 

Cách phong danh hiệu

Trước tiên, bạn cần đăng ký vào QuocKhi.com để thể hiện năng lực trên website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com. Ngoài ra, bạn có thể nhờ ban Ấn Loát (AnLoat.com) tạo thêm các website độc lập để thể hiện các ý tưởng và dự án của mình. 

Tiếp theo, hãy thể hiện năng lực của mình bằng cách gửi các website được tạo bởi ban AnLoat.com hoặc các bài viết trên website YourName.tentuoi.com lên các website của Lifelong education Ldu.vnThitai.com

Sau khi bạn đã có đủ người bình bầu một danh hiệu nào đó, hãy đăng ký xét danh hiệu đó tại DangKy.DanhHieu.com. Vui lòng xem quy trình xét danh hiệu tại Rule.DanhHieu.com

So sánh DanhHieu.com và các danh hiệu truyền thống

Các danh hiệu truyền thống đang gặp các vấn đề sau:

Thứ nhất, chỉ được đánh giá bởi một số cá nhân trong ban giám khảo chứ không được bình bầu bởi mọi người nên không phản ánh được thị hiếu của xã hội. 

Thứ nhì, các thành viên trong ban giám khảo luôn lộ diện nên họ sẽ bị mua chuộc hoặc đe dọa dẫn đến các danh hiệu có thể 'mua bán' hoặc xin cho. 

Thứ ba, các chứng nhận danh hiệu hiện nay đều là dạng bản cứng nên có thể được làm giả, không thể thu hồi và không thể nhận lời phàn nàn của mọi người về danh hiệu đó.

Vì vậy, chúng tôi thử tạo ra một loại danh hiệu dạng website tên là DanhHieu.com nhằm khắc phục ba nhược điểm trên:

Thứ nhất, các DanhHieu.com vừa được đánh giá bởi ban GiamKhao.com luôn ẩn danh, vừa được tiến cửbình bầu bởi những người có tentuoi.com chứ không chỉ được chấm bởi một số người trong hội đồng đánh giá như danh hiệu truyền thống. 

Thứ nhì, các DanhHieu.com được đánh giá bởi các vị giám khảo ẩn danh của GiamKhao.com nên không thể mua chuộc hoặc đe dọa ban giám khảo như danh hiệu truyền thống. 

Thứ ba, các chứng nhận của DanhHieu.com được thể hiện trên các website với tên miền đặc biệt, dễ nhớ, có chứa thương hiệu của các tổ chức trao danh hiệu, và luôn tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn nên tiện lợi cho việc chia sẻ trên internet hoặc trích dẫn trên văn bản giấy. Trên website danh hiệu luôn có một nút để bình luận về danh hiệu này và một nút gửi than phiền về danh hiệu này qua ThanPhien.com hoặc Complain.vn. Nếu một danh hiệu bị nhiều người gửi than phiền thì danh hiệu đó sẽ bị thu hồi bằng cách thu hồi tên miền hoặc thông báo lên website danh hiệu về sự thu hồi và lý do thu hồi. 


Để giúp những người có tentuoi.com dễ dàng giới thiệu chức danh của mình trên thế giới số, QuocKhi.com đã tạo ra Tên miền chức danh Role.vn nhằm số hóa chức danh thành các tên miền đặc biệt tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn.  

Ví dụ: nếu bạn là một kỹ sư có tentuoi.com từ trường đại học UAH.edu.vn được Role.vn cấp tên miền chức danh UAH.engineer.vn thì website YourName.tentuoi.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.UAH.engineer.vn để dùng đồng thời. Tương tự cho các tên miền chức danh khác bên dưới như designer.vn, architect.vn, teacher.vn, student.vn, bachelor.vn... 

Tên miền chức danh luôn có ba phần, ví dụ tên miền chức danh dành cho sinh viên của trường đại học UAH.edu.vn là tên miền YourName.UAH.student.vn trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com trong đó:

Cách cấp tên miền chức danh (Rule.Role.vn)

Trước tiên, bạn cần đăng ký vào QuocKhi.com để thể hiện năng lực trên website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com. Ngoài ra, bạn có thể nhờ ban Ấn Loát (AnLoat.com) tạo thêm các website độc lập để thể hiện các ý tưởng và dự án của mình. 

Tiếp theo, hãy thể hiện năng lực của mình bằng cách gửi các website được tạo bởi ban AnLoat.com hoặc các bài viết trên website YourName.tentuoi.com lên các website của Lifelong education Ldu.vnThitai.com

Sau khi bạn đã có đủ người gửi xác nhận về một chức danh nào đó theo nội quy tại Rule.Role.vn, hãy đăng ký cấp tên miền chức danh đó tại Register.Role.vn

Một người có tentuoi.com được cấp tối đa bao nhiêu tên miền chức danh?

Bạn có thể được cấp tất cả các tên miền chức danh trong danh sách list.role.vn nhưng chỉ có thể trỏ tối đa thêm 4 tên miền chức danh lên website YourName.tentuoi.com bởi vì Google sites chỉ cho phép trỏ cùng lúc 5 tên miền đồng thời. Những tên miền chức danh còn lại sẽ được chuyển hướng (redirect) về tên miền YourName.tentuoi.com

Sau khi bạn qua đời, nếu trên website của bạn đã được trỏ đủ 5 tên miền thì thì ban TuBiet.com sẽ gỡ bỏ bớt một tên miền kém quan trọng để trỏ tên miền YourName.linhthe.com để tạo LinhThe.com cho bạn trên Linh giới nhằm phân biệt với những người còn sống dùng tentuoi.com. Tên miền bị gỡ bỏ sẽ được chuyển hướng (redirect) về tên miền YourName.tentuoi.com

Lược sử quá trình cấp các tên miền này sẽ luôn được cập nhật công khai vào trang YourName.Role.vn / YourName.ChucDanh.com

Vui lòng xem cách cấp tên miền chức danh tại Rule.Role.vn

So sánh chức danh truyền thống và tên miền chức danh Role.vn

Chức danh truyền thống là một danh từ nhằm phân biệt các chức danh khi nói chuyện hoặc trên văn bản giấy, còn Tên miền chức danh Role.vntên miền chỉ một chức danh được dùng trên không gian mạng hoặc khi muốn chỉ chính xác một chức danh trên văn bản giấy. Ví dụ chức danh truyền thống "Nhà thiết kế từ trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh UAH.edu.vn" sẽ tương ứng với tên miền chức danh UAH.designer.vn

Tên miền chức danh Role.vn tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường và được trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com để dùng đồng thời (ví dụ YourName.UAH.designer.vn).

Các tên miền chức danh của Role.vn vừa chỉ nghề nghiệp (ví dụ designer.vn là tên miền chức danh của các nhà thiết kế); vừa mang thương hiệu BRAND của tổ chức mà bạn trực thuộc (ví dụ UAH.designer.vnDesigner.vn của trường đại học UAH.edu.vn); vừa chỉ tên một quốc gia (ví dụ JP.designer.vnDesigner.vn đang sống tại Japan).

Chức danh truyền thống không thể thu hồi còn Tên miền chức danh Role.vn thì có thể thu hồi khi người được cấp tên miền không còn đủ năng lực và uy tín tương xứng với tên miền chức danh đó nữa. 

Mọi người không thể than phiền về một người có chức danh kiểu truyền thống nhưng mọi người đều có thể than phiền với ThanPhien.com hoặc Complain.vn về bất cứ ai có tên miền chức danh nếu họ không đủ năng lực và uy tín để Role.vn thu hồi tên miền chức danh đã cấp cho họ tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của những người có cùng tên miền chức danh với họ. Nếu một người có Name.tentuoi.com thì mọi người đều có thể gửi than phiền về họ tại Name.thanphien.com hoặc Name.complain.vn.

Các chức danh truyền thống thường được in trên name-card dạng bản cứng nên khó chia sẻ trên không gian mạng, còn Tên miền chức danh Role.vn có thể dễ dàng chia sẻ trên không gian mạng khi nhắn tin, gửi Email, hoặc trên web, app...

Danh sách các tên miền chính cấp 2 trong tên miền chức danh Role.vn:

Vì sao mỗi tuần chỉ có thể cấp 20 danh hiệu cho mỗi tên miền?

Mỗi tuần chúng tôi chỉ cấp được 20 danh hiệu cho mỗi tên miền danh hiệu bởi vì website YourName.tentuoi.com được tạo bằng Google sites và bị Google giới hạn mỗi tuần chỉ được trỏ 20 tên miền phụ cho một miền chính

Vui lòng xem phần "Respond to an error message" trong trang này: "You’ve reached the maximum number of URLs for this domain: There is a limit of 20 mappings made per week for your URL"

Vì thế, chúng tôi sẽ ưu tiên cấp tên miền danh hiệu trước cho những người có thành tích nổi bật nhất và đăng ký sớm nhất

Trích dẫn phần này bằng link limit.danhhieu.com

Các danh hiệu do bình chọn

Các tên miền cho các tín đồ tôn giáo

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Các danh hiệu do tiến cử và phong tặng

Quy trình cấp cup danh hiệu phụ subRole.cupVN.com

Danh hiệu phụ gồm có:

BRAND.ownRole.com - Tên miền danh hiệu cho những người có CVname.com từ các trường đại học và các thương hiệu lớn.

COUNTRY.ownRole.com - Tên miền danh hiệu cho những người có CVname.com  tại các quốc gia

Tên miền danh hiệu phụ là tên miền cấp 3 (có ba phần ngăn cách nhau bởi 2 dấu chấm). Tên miền danh hiệu phụ YourCVname.sub.domain.vn luôn được chuyển hướng về YourCVname.cvname.com, còn tên miền danh hiệu chính YourCVname.domain.vn thì luôn được trỏ thêm lên website YourCVname.mainCV.com để dùng đồng thời. 

Quy trình cấp tên miền danh hiệu phụ sub.ownRole.com cho những người đã có CVname.com

Bước 1: ứng viên gửi một trang Google sites thể hiện bài dự thi để đăng ký bình chọn một giải thưởng. Nếu yêu cầu được phê duyệt thì trang Google sites này sẽ được trỏ tên miền 1234.examFair.com và có một link bình chọn tại vote.1234.examFair.com. Trên YourCVname.cvname.com cũng có thêm một mục để mọi người bình chọn giải thưởng này cho bạn. Bạn tự tổ chức các buổi thuyết trình miễn sao có được nhiều bình chọn của những người uy tín nhất. 

Sau khi bạn được trao giải thưởng sẽ không có quyền chỉnh sửa trang dự thi 1234.examFair.com và trang này được lưu trữ vĩnh viễn. 

Bài dự thi: 1234.examFair.com (website giới thiệu năng lực và buổi thuyết trình cùng những video năng lực của bạn)

Bình chọn: vote.1234.examFair.com

Bước 2: Hãy nhờ đội trưởng của đội mà bạn tham gia tổ chức một buổi thuyết trình để bạn thể hiện năng lực của mình để cập nhật lên website 1234.examFair.com. 

Bước 2: khi đã có đủ 30 bình chọn của những người uy tín nhất thì bạn có thể đăng ký xét giải thưởng. Bạn có thể phải trải qua một vòng phỏng vấn với hội đồng giám khảo. Chúng tôi sẽ căn cứ thêm những bình chọn kín trên YourCVname.votingFair.com và ReportSecret.com để quyết định trao giải thưởng cho bạn. 


Lưu ý: ban quản trị xét cả những bình chọn kín trong biểu mẫu YourCVname.votingFair.com và những báo cáo về bạn tại ReportSecret.com làm căn cứ để cấp tên miền cho bạn. 

Tất cả hình ảnh minh chứng mà bạn gửi luôn được đăng công khai trên YourCVname.cvname.com để mọi người kiểm tra lại. 

Nếu bạn đồng ý nhận danh hiệu mà bạn đủ điều kiện được phong thì một số đánh giá tiêu biểu của mọi người sẽ được đăng lên YourCVname.cvname.com để làm minh chứng cho việc phong danh hiệu đó. 

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, ban thư ký sẽ xét các điều kiện khác của bạn như:

Lưu ý: bạn không nên nhờ những người lạ bình bầu cho bạn và cũng không nên bình bầu cho những người mà bạn không biết chắc năng lực của họ vì tất cả sẽ bị canhcao.com rất nghiêm khắc theo nội quy thu hồi tên miền danh hiệu bên dưới. 

Quy trình cấp cup danh hiệu chính mainRole.cupVN.com

Cup danh hiệu chính là danh hiệu dành cho những người Việt Nam trên toàn thế giới xuất sắc nhất trong lĩnh vực của họ nên cần có một quy trình bình chọn gắt gao hơn. 

Bước 1: ứng viên gửi một trang Google sites thể hiện bài dự thi để đăng ký bình chọn một giải thưởng. Nếu yêu cầu được phê duyệt thì trang Google sites này sẽ được trỏ tên miền 1234.examFair.com và có một link bình chọn tại vote.1234.examFair.com. Trên YourCVname.cvname.com cũng có thêm một mục để mọi người bình chọn giải thưởng này cho bạn. Bạn tự tổ chức các buổi thuyết trình miễn sao có được nhiều bình chọn của những người uy tín nhất. 

Bước 2: khi đã có đủ 30 bình chọn của những người uy tín nhất thì bạn có thể đăng ký xét giải thưởng. Bạn có thể phải trải qua một vòng phỏng vấn với hội đồng giám khảo. Chúng tôi sẽ căn cứ thêm những bình chọn kín trên YourCVname.votingFair.com và ReportSecret.com để quyết định trao giải thưởng cho bạn. 

Sau khi bạn được trao giải thưởng sẽ không có quyền chỉnh sửa trang dự thi 1234.examFair.com và trang này được lưu trữ vĩnh viễn. 

Các loại cup giải thưởng prize.cupVN.com

Bước 1: ứng viên gửi một trang Google sites thể hiện bài dự thi để đăng ký bình chọn một giải thưởng. Nếu yêu cầu được phê duyệt thì trang Google sites này sẽ được trỏ tên miền 1234.examFair.com và có một link bình chọn tại vote.1234.examFair.com. Trên YourCVname.cvname.com cũng có thêm một mục để mọi người bình chọn giải thưởng này cho bạn. Bạn tự tổ chức các buổi thuyết trình miễn sao có được nhiều bình chọn của những người uy tín nhất. 

Bước 2: khi đã có đủ 30 bình chọn của những người uy tín nhất thì bạn có thể đăng ký xét giải thưởng. Bạn có thể phải trải qua một vòng phỏng vấn với hội đồng giám khảo. Chúng tôi sẽ căn cứ thêm những bình chọn kín trên YourCVname.votingFair.com và ReportSecret.com để quyết định trao giải thưởng cho bạn. 

Sau khi bạn được trao giải thưởng sẽ không có quyền chỉnh sửa trang dự thi 1234.examFair.com và trang này được lưu trữ vĩnh viễn. 

Với các tổ chức luôn là 123.VNaward.com

Với cá nhân luôn là YourCVname.VNaward.com

Các brand có quyền cấp giải thưởng nội bộ UAH.prize.vn/yourname

Các giải thưởng quốc nội

Prize.vn

Reward.vn

Medal.vn

first.vn

Prince.vn

Quality.vn

quality.edu.vn

Great.edu.vn (các trường nổi tiếng)

Natures.vn

Original.vn

Topwork.vn

Ebrand.top

Giải thưởng quốc tế

Coreprize.com (chưa coremedal.com)

Noblemedal.com

Nobelmedal.com

Edumedal.com

PeaceMedal.com

VNrecord.com (ghi nhận một thành tựu gì đó)

VNaward.com (do hội đồng)

VNprize.com (cuộc thi)

VNreward.com -  (phần thưởng)

VNmedal.com

Vnmerit.com

VNthanks.com

VNhero.com

VNleader.com - Thủ lĩnh Việt (khởi nghiệp và lãnh đạo) 

VNgenius.com - Nhân tài Việt (người giỏi chuyên môn)

VNsoul.com - Hồn Việt

Vietnamist.com - Một người yêu Việt Nam không phân biệt quốc tịch và sắc tộc

Các giải thưởng Quốc Khí

QuocKhi.com - Những cá nhân, tổ chức, ấn phẩm và những thứ hình thành nên nguồn nguyên khí quốc gia

DanhTac.com - thay cho sachquy.com ghi nhận ấn phẩm và tác phẩm xuất sắc

CaoKien.com - Ghi nhận các sáng kiến

CaoQuy.com - Ghi nhận những tấm gương cao quý về đạo đức

TinhXao.com - Giải thưởng cho thủ công mỹ nghệ

ChuanTot.com

Cuctot.com (thay cho quantot, farmtot, thautot, chuantot) ghi nhận sản phẩm, dịch vụ tốt

BaoVat.com - Ghi nhận những thứ được xếp vào hàng bảo vật quốc gia

DanhThang.com

TuKhoi.com

Tuyethao.com

CucChill.com - Chứng nhận cho những nơi chill

CucHiem.com - Chứng nhận cho những thứ cực hiếm nhưng chưa chắc quý

Cuccute.com

Cucsang.com

Cucxin.com

Cuckhoe.com

Cucphe.com

TinChuan.com - Danh hiệu cho những tổ chức truyền thông

Linkquy.com - Danh hiệu Link Quý cho những nơi tốt nhất trên internet

UiTroi.com - Danh hiệu cho những nội dung sáng tạo

NucNo.com - Danh hiệu cho những nội dung truyền cảm xúc

Quy trình cấp tên miền danh hiệu cho những người có tentuoi.com

Các điều kiện chung để được cấp tên miền danh hiệu:

Ngoài các điều kiện chung nêu trên thì mỗi tên miền danh hiệu phụ sẽ có một quy định riêng. Ví dụ các điều kiện cấp tên miền danh hiệu phụ của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn được quy định tại UAH.danhhieu.com

Nếu bạn đã thỏa các điều kiện chung và riêng của một tên miền nào đó thì hãy đăng ký cấp tên miền ấy tại DangKy.danhhieu.com và nhận kết quả thông báo qua Email mà bạn đăng ký tạo tentuoi.com

Lưu ý: bạn không nên nhờ những người lạ bình bầu cho bạn và cũng không nên bình bầu cho những người mà bạn không biết chắc năng lực của họ vì tất cả sẽ bị canhcao.com rất nghiêm khắc theo nội quy thu hồi tên miền danh hiệu bên dưới. 

Thu hồi và trả lại tên miền danh hiệu

Nếu tên miền danh hiệu YourName.domain.vn bị thu hồi hoặc trả lại thì tên miền đó không còn được trỏ lên website YourName.tentuoi.com nữa mà được trỏ sang một trang mới để thông báo với mọi người tên miền đó đã bị thu hồi hoặc trả lại từ ngày nào. 

A. Thu hồi tên miền danh hiệu

Bất cứ khi nào Ban ThanPhien.com nhận thấy có quá nhiều người gửi than phiền về bạn tại biểu mẫu YourName.thanphien.com thì sẽ tổng hợp các than phiền kèm theo minh chứng gửi cho DanhHieu.com để ra quyết định thu hồi những tên miền đã cấp cho bạn. 

Xin lưu ý: nếu bạn bị thu hồi một tên miền danh hiệu nào đó vì gian lận thì tất cả những người đã bình bầu danh hiệu đó cho bạn cũng bị sẽ CanhCao.com tùy mức độ vi phạm. Vì vậy, chỉ nên bình bầu danh hiệu cho một người khi bạn biết chắc rằng họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó và sẽ không bao giờ bị thu hồi. 

Chúng tôi sẽ chuyển những than phiền về việc bạn vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam cho Cục an ninh mạng xử lý và sẽ thực hiện theo những yêu cầu của Cục an ninh mạng Việt Nam đối với website YourName.tentuoi.com như khóa tài khoản có thời hạn, khóa tài khoản vô thời hạn, hoặc thu hồi vĩnh viễn tên miền này. 

Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn và lưu giữ vĩnh viễn sự cảnh cáo đó lên trang YourName.canhcao.com.

B. Trả lại tên miền danh hiệu

Nếu bạn tự thấy rằng mình không còn xứng đáng với một danh hiệu nào nữa thì hãy trả lại tên miền danh hiệu đó trước khi bị thu hồi làm liên lụy đến những người đã bình bầu cho bạn. 

Hãy gửi Email yêu cầu trả lại tên miền danh hiệu tại info.danhhieu.com