cupVN .com

The cup of Vietnamist.com

Nơi giúp các thành viên ưu tú của Vietnamist.com thể hiện năng lực và lòng tự hào dân tộc trên những website với tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đặc biệt luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn như YourCVname.designer.vn

Giới thiệu

cupVN.com là nơi giúp những người 'đậm chất Việt' của cộng đồng Vietnamist.com thể hiện năng lực của người Việt Nam trên những website với tên miền quốc gia ".vn" đặc biệt luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn. Ví dụ: 

Khi những người gốc Việt ưu tú ấy 'ký tên' bằng các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com thay cho Họ tên truyền thống tức là họ đang ngầm tạo dựng uy tín cho người Việt Nam trên không gian mạng thông qua những tên miền quốc gia ".vn" mà họ chia sẻ. Đó chính là ý nghĩa của dự án phi lợi nhuận cupVN.com đang được các Vietnamist.com ươm mầm tại Lducation.com

Chúng tôi không cấp tên miền theo Họ Tên mà cấp theo YourCVname của những người người đã có CVname.com

Do Họ Tên truyền thống đang bị trùng rất nhiều (và thường bị nhầm phần Họ với phần Tên trong giao tiếp quốc tế) nên chúng tôi sử dụng CVname.com thay cho Họ Tên truyền thống. Vì vậy bạn cần đăng ký tạo Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.cvname.com để có thể được cấp các tên miền của chúng tôi với phần miền phụ luôn là YourCVname của bạn. 

Chúng tôi cấp tên miền cho những ai?

Chúng tôi chỉ cấp tên miền danh hiệu cho các thành viên của Vietnamist.com đã có thẻ thành viên YourCVname.vietnamist.com

Chúng tôi không phận biệt ngành nghề và địa vị nên chúng tôi có cả những tên miền danh hiệu worker.vn (công nhân), fisher.vn (ngư dân), keeper.vn (quản gia) cho những người gốc Việt lao động bình dân nhất.  

Chúng tôi cũng không phân biệt quốc tịch và tôn giáo, miễn bạn là một Vietnamist.com thì đều có thể được cấp các tên miền này. Vì vậy, chúng tôi có cả tên miền danh hiệu cho những người gốc Việt theo 5 tôn giáo lớn nhất trên thế giới là christian.vn (Kitô hữu), buddhist.vn (Phật tử), Muslim.vn (tín đồ Hồi giáo), Hindu.vn (tín đồ Ấn Độ giáo)Jew.vn (tín đồ Do Thái giáo).

Làm cách nào để chúng tôi tuyển chọn được những người tử tế và ưu tú?

Chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào uy tín và sự giám sát của các thành viên trong cộng đồng Vietnamist.com nên sẽ dựa vào sự TienCu.com và bình chọn của các thành viên khác trên YourCVname.voteCV.com

Bất kỳ ai phát hiện thấy những thành viên không đủ uy tín hoặc giả mạo minh chứng thì hãy báo cáo ẩn danh ngay với chúng tôi tại ReportSecret.com hoặc KhanBao.com để chúng tôi thu hồi các tên miền của họ. 

Làm cách nào để việc cấp phát và thu hồi các tên miền danh hiệu được trong sáng và công bằng?

Để ban quản trị không bị các thành viên mua chuộc hoặc đe dọa khi cấp phát và thu hồi các tên miền danh hiệu thì các thành viên trong ban quản trị của cupVN.com sẽ ẩn danh tuyệt đối.

Vì sao chúng tôi chỉ có thể cấp một số lượng tên miền giới hạn mỗi tuần?

Các tên miền danh hiệu của chúng tôi đều trỏ lên website được tạo bằng nền tảng Googl sites. Trong khi Google sites chỉ cho phép tạo một số lượng giới hạn website mỗi tuần cho mỗi tên miền. Vì vậy, chúng tôi sẽ ưu tiên cấp tên miền danh hiệu trước cho những người đăng ký sớm nhất và thể hiện năng lực tốt nhất. 

Vui lòng xem chi tiết về sự giới hạn này tại Limit.Vietnamist.com

Quy trình cấp tên miền Rule.cupVN.com

Vui lòng xem quy trình cấp tên miền danh hiệu tại Rule.cupVN.com

Tên miền danh hiệu chính

Đây là tên miền danh hiệu chính dạng yourCVname.domain.vn trong đó domain.vn là một trong các tên miền trong danh sách tại main.cupVN.com

Vui lòng đăng ký tên miền này tại main.cupVN.com

Danh sách tên miền danh hiệu chính main.cupVN.com

CỘNG ĐỒNG CÁC TÍN ĐỒ TÔN GIÁO GỐC VIỆT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

CÁC CỘNG ĐỒNG PHỔ BIẾN

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH Y DƯỢC

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH NGHỆ THUẬT

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN GIA

CÁC CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

CÁC CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Tên miền danh hiệu pro.cupVN.com

Đây là tên miền danh hiệu phụ dạng yourCVname.pro.domain.vn trong đó domain.vn là một trong các tên miền trong danh sách tại pro.cupVN.com

Các tên miền đang cấp phát

Tên miền danh hiệu Country.cupVN.com

Đây là tên miền danh hiệu phụ dạng yourCVname.COUNTRY.domain.vn trong đó "COUNTRY" tên miền quốc gia của các quốc gia trong danh sách tại COUNTRY.cupVN.com

Danh sách tên miền danh hiệu dành cho các quốc gia có nhiều người Việt sinh sống

Tên miền danh hiệu UNI.cupVN.com

Đây là tên miền danh hiệu phụ dạng yourCVname.UNI.domain.vn trong đó "UNI"thương hiệu của trường đại học có trong danh sách tại UNI.cupVN.com

UNI.cupVN.com dành cho các trường đại học

Tên miền danh hiệu Brand.cupVN.com

Đây là tên miền danh hiệu phụ dạng yourCVname.BRAND.domain.vn trong đó "BRAND" là thương hiệu của các tổ chức có trong danh sách tại BRAND.cupVN.com

cupVN.com dành cho các thương hiệu