NEU.cupVN.com

Tên miền danh hiệu của Vietnamist.com dành cho thành viên của NEU.ldu.vn từ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân NEU.edu.vn

Các tên miền đang cấp phát

Các tên miền sắp cấp phát

Vui lòng đăng ký theo dõi thông báo mới nhất tại sub.Vietnamist.com để trở thành người đầu tiên sở hữu các tên miền này. 

Vietnamist.com sắp cấp phát các tên miền NEU.domain.vn trong đó domain.vn là tên miền trong danh sách bên dưới:

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO