COUNTRY.DanhHieu.com

Tên miền danh hiệu phụ dành cho người gốc Việt tại hải ngoại

(danh hiệu hải ngoại)

Link: COUNTRY.danhhieu.com

Giới thiệu

Tên miền danh hiệu chính (main.danhhieu.com) là các tên miền cấp 2 (có hai phần ngăn cách bởi một dấu chấm "." như student.vn). Còn tên miền danh hiệu phụ của các quốc gia (Country.danhhieu.com) là các tên miền cấp 3 (có ba phần ngăn cách nhau bởi hai dấu chấm "." vì có thêm một phần phụ là tên viết tắt của các quốc gia thêm vào tên miền danh hiệu chính như JP.student.vn là danh hiệu của sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (Japan).

Phần tên miền phụ (như JP) là tên miền quốc gia của các nước trên thế giới trong danh sách bên dưới. Ví dụ: tên miền quốc gia của Japan là ".jp" tức là tên miền danh hiệu phụ của student.vn tại Nhật Bản sẽ là jp.student.vn

Tên miền danh hiệu phụ Country.danhhieu.com được cấp bởi DanhHieu.com. Giá trị tên miền danh hiệu Country.danhhieu.com của quốc gia nào phụ thuộc vào vị thế của quốc gia ấy trên thế giới. 

Điều kiện để được cấp tên miền này

Bạn chỉ cần đạt các điều kiện chung tại Rule.Danhhieu.com để có thể được cấp tên miền này. 

Tên miền quốc gia tất cả các quốc gia trên thế giới

Nguồn: wikipedia.org

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z