BRAND.DanhHieu.com

Tên miền danh hiệu phụ của các tổ chức

(danh hiệu nội bộ)

Link: BRAND.danhhieu.com

Giới thiệu

Tên miền danh hiệu chính (main.danhhieu.com) là các tên miền cấp 2 (có hai phần ngăn cách bởi một dấu chấm "." như student.vn). Còn tên miền danh hiệu phụ của các tổ chức (brand.danhhieu.com) là các tên miền cấp 3 (có ba phần ngăn cách nhau bởi hai dấu chấm "." vì có thêm một phần phụ là thương hiệu BRAND thêm vào tên miền danh hiệu chính như UAH.student.vn là danh hiệu của sinh viên trường đại học UAH.edu.vn).

Tên miền danh hiệu phụ brand.danhhieu.com mang thương hiệu BRAND nào thì được cấp bởi tổ chức đó. Giá trị của tên miền danh hiệu brand.danhhieu.com phụ thuộc vào giá trị của thương hiệu BRAND. 

Chỉ những tổ chức đã đăng ký bảo hộ thương hiệu BRAND của họ với Ebrand.top thì mới được cấp tên miền danh hiệu phụ brand.danhhieu.com mang thương hiệu BRAND đã được bảo hộ. 

Quy trình cấp tên miền danh hiệu phụ brand.danhieu.com

Mỗi tên miền danh hiệu phụ của một tổ chức khác nhau sẽ có một quy trình cấp khác nhau phụ thuộc vào quy định của tổ chức ấy. Hãy bấm vào tên miền danh hiệu phụ của tổ chức trong danh sách bên dưới để xem quy trình cấp tên miền danh hiệu đó. 

Vui lòng xem quy trình chung tại Rule.Danhhieu.com

Tên miền danh hiệu phụ của các trường đại học

Thương hiệu của các trường đại học được bảo hộ bởi Ebrand.top và thường trùng với tên miền của trường đại học ấy. Ví dụ trường đại học Kiến trúc TP HCM có tên miền là UAH.edu.vn thì các tên miền danh hiệu của trường này sẽ được cấp tại UAH.danhhieu.com

Hiện tại DanhHieu.com chỉ cấp tên miền danh hiệu cho những trường đại học đã có nhiều người có tentuoi.com. Hãy đăng ký theo dõi thông báo mới nhất của chúng tôi tại sub.quockhi.com

Tên miền danh hiệu phụ của các thương hiệu và tổ chức khác

Chúng tôi sắp cấp loại tên miền này trong thời gian tới. Vui lòng đăng ký theo dõi thông báo mới nhất tại sub.quockhi.com

Nếu một tổ chức được Ebrand.top bảo hộ thương hiệu BRAND thì các tên miền danh hiệu của tổ chức đó sẽ được nêu tại BRAND.danhhieu.com

Các tổ chức dự kiến được cấp tên miền danh hiệu đầu tiên

FPT.danhhieu.com - Các tên miền danh hiệu của tập đoàn FPT.vn được đánh giá trên FPT.ldu.vn

Viettel.danhhieu.com - Các tên miền danh hiệu của tập đoàn Viettel.com.vn được đánh giá trên Viettel.ldu.vn

Vin.danhhieu.com - Các tên miền danh hiệu của tập đoàn vingroup.net được đánh giá trên VIN.ldu.vn