About us

Các thành viên lõi của cupVN.com

Link: core.cupVN.com / about.cupVN.com

Chúng tôi - những cộng đồng nghề nghiệp và những dự án chuyển đổi số cho các lĩnh vực trọng yếu - nhận thấy những năng lực được đào tạo trong nền giáo dục ngắn hạn hiện nay đang dần bị vô dụng hóa bởi AI-Robot nên chúng tôi cùng nhau tạo ra một nơi chuyên tuyển chọn những người có năng lực học tập suốt đời để làm thành viên trong thời đại mới. Nơi đó chính là cupVN.com

Danh sách thành viên lõi của cupVN.com

Lưu ý: 

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO