pro.cupVN.com

Các loại tên miền danh hiệu chuyên nghiệp

Link: pro.cupVN.com

Đây là tên miền danh hiệu phụ dạng yourCVname.pro.domain.vn trong đó domain.vn là một trong các tên miền trong danh sách tại pro.cupVN.com

Các tên miền đang cấp phát

Các tên miền sắp cấp phát

Vui lòng đăng ký theo dõi thông báo mới nhất tại sub.Vietnamist.com để trở thành người đầu tiên sở hữu các tên miền này. 

Vietnamist.com sắp cấp phát các tên miền pro.domain.vn trong đó domain.vn là tên miền trong danh sách bên dưới:

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO