main.DanhHieu.com

Tên miền danh hiệu chính

(Danh hiệu Quốc Khí cho các 'hạt giống Quốc Khí')

Link: main.danhhieu.com / quockhi.danhhieu.com

Giới thiệu

Tên miền danh hiệu chính của DanhHieu.com là các tên miền cấp 2 (có hai phần ngăn cách bởi một dấu chấm "." như student.vn). Còn tên miền danh hiệu phụ (sub.danhhieu.com) là các tên miền cấp 3 (có ba phần ngăn cách nhau bởi hai dấu chấm "." vì có thêm một phần phụ như UAH.student.vn).

Tên miền danh hiệu chính còn được gọi là danh hiệu Quốc Khí vì các tên miền này chỉ được cấp cho những hiền tài kiệt xuất được xem như nguồn nguyên khí quốc gia đang tiềm ẩn và được gọi là các 'hạt giống Quốc Khí'. Những người có ít nhất một tên miền danh hiệu Quốc Khí sđược gọi là một hạt giống Quốc Khí và có thể được ươm mầm trong Vườn ươm QuocKhi.com.

Vì vậy, tên miền danh hiệu chính có giá trị cao hơn các tên miền danh hiệu phụ

Ví dụ nếu bạn được cấp tên miền danh hiệu chính YourName.designer.vn thì sẽ được gọi là một Nhà thiết kế Quốc Khí, nếu bạn được cấp tên miền danh hiệu chính YourName.engineer.vn thì sẽ được gọi là một Kỹ sư Quốc Khí. Tương tự cho các tên miền khác trong danh sách bên dưới.

Những người có tentuoi.com có thể đăng ký tên miền danh hiệu phụ nhưng không thể đăng ký tên miền danh hiệu chính vì tên miền danh hiệu chính chỉ được cấp cho những hiền tài được mọi người tiến cửbình bầu

Điều kiện để được cấp tên miền danh hiệu Quốc Khí (danh hiệu chính)

Danh sách các tên miền danh hiệu Quốc Khí:

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO