UAH.DanhHieu.com

Các tên miền danh hiệu dành cho những người có tentuoi.com từ trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn được đánh giá trên UAH.ldu.vn

Link: UAH.danhhieu.com

Điều kiện để được cấp các tên miền này

Với tên miền danh hiệu UAH.student.vn - Sinh viên UAH

Cần phải nộp ảnh chụp thẻ sinh viên khi đăng ký cấp tên miền

Với tên miền danh hiệu UAH.lecturer.vn - Giảng viên UAH

Cần phải nộp ảnh chụp thẻ giảng viên hoặc các minh chứng khác khi đăng ký cấp tên miền

Với tên miền danh hiệu UAH.architect.vn - Kiến trúc sư UAH

Cần phải nộp ảnh chụp bằng tốt nghiệp đại học tương ứng khi đăng ký cấp tên miền

Với tên miền danh hiệu UAH.engineer.vn - Kỹ sư UAH

Cần phải nộp ảnh chụp bằng tốt nghiệp đại học tương ứng khi đăng ký cấp tên miền

Với tên miền danh hiệu UAH.bachelor.vn - Cử nhân UAH

Cần phải nộp ảnh chụp bằng tốt nghiệp đại học tương ứng khi đăng ký cấp tên miền

Với tên miền danh hiệu UAH.designer.vn - Nhà thiết kế UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.painter.vn - Họa sĩ UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.builder.vn - Nhà thầu UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.contractor.vn - Nhà cung ứng UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.teacher.vn - Giáo viên UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.pupil.vn - Học sinh UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.Scientist.vn - Khoa học gia UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.Chief.vn - Thuyền trưởng UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.worker.vn - Ong thợ UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.Professor.vn - Giáo sư UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.Adviser.vn - Chuyên gia UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.Strategist.vn - Chiến lược gia UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.Speaker.vn - Diễn giả UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.member.vn - Thành viên UAH (sắp cấp)

Với tên miền danh hiệu UAH.alum.vn - Cựu thành viên UAH (sắp cấp)

Vui lòng theo dõi thông báo mới nhất từ chúng tôi bằng cách đăng ký tại sub.quockhi.com

Cách hiển thị danh hiệu

Những người đã được phong danh hiệu nên đăng bài tự giới thiệu về mình trên trang UAH.ldu.vn/member